FediLibro fontokodo / FediBook source code

Esperanto

Saluton!

En mia prezento kelkaj jaroj antaue, mi diris ke mi volus skribi libron pri la Fedeverso. Kaj mi finfine faris tion ĉi tiu jaro por #Fediverse15, tamen se mi volis ke ĝi estus pli historia kaj partoprena. Sed mi ne atingis financado por tio… Ĉiuokaze, mi pensas ke ĝi estas bela kaj mi tre fieras pri ĝi :slight_smile:

Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats (ca)

Permisilo kaj citado

Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats Kopirajto 2023 de Rita Barrachina. Permisilo CC BY-SA: Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0

Farita per loka libera programaro

Precipe: Debian, Scribus, Inkscape kaj Zint. Aliaj: BBB, Jitsi, Lektor, Discourse, Nextcloud, Okular.

PDF

Legu la libron (katalune):

PDF - Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats

Fontokodo

Por tradukado kaj aliaj modificaĵoj, jen zip-dosiero kiu enhavas:

  • svg, sla kaj pdf por la kovrilo
  • sla and pdf por la tekto
  • du tipografioj

Fontokodo - Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats

Librovendejo

Se vi komprenas la katalunan kaj/aŭ volas subteni tiun verkadon, vi povas aĉeti ĝin pere La Impossible / Llibres.cat, kooperativa librovendejo de Barcelono:

Aĉetu - Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats

Dankon kaj ĝis!

English

Hi!

In my presentation some years ago, I have said I wanted to write a book about the Fediverse. And I finally did it this year for #Fediverse15, even if I wanted to be more historical and participative. But I couldn’t get funding for that… Anyway, I think it’s beautiful and I’m proud of it :slight_smile:

Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats (ca)

Licence and quote

Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats Copyright 2023 by Rita Barrachina. License CC BY-SA: Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0

Made with local libre software

Mainly: Debian, Scribus, Inkscape and Zint. Other: BBB, Jitsi, Lektor, Discourse, Nextcloud, Okular.

PDF

Read the book (in catalan):

PDF - Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats

Source code

For translations and other modifications, here’s a zip file that contains:

  • svg, sla and pdf for the cover
  • sla and pdf for the text
  • two typographies

Source code - Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats

Bookstore

If you understand catalan and/or want to support this work, you can order it through La Impossible / Llibres.cat, a cooperative bookstore from Barcelona:

Buy - Fedivers, 15 anys de mitjans socials federats

Thanks and see you!

2 Likes

This is awesome to see, congratulations @titi! I posted about the release here and also cross posted it to the Lemmy Fediverse community

1 Like